تبلیغات
سرنوشتــ رآ میتواךּ از سر نوشتــ.. - نآمـﮧ اﮮ عآشقآنـﮧ, بـﮯبهآنـﮧ..
 
شعآر:. پشتکآر مآכر سرنوشتــ اَستــ و سرنوشتــ رآ مـﮯتوآבּ از سرنوشتــ

حمزه..عشـــــق اَبدﮮ مــלּ..اِنقدر دوستـــــ دآرم کـﮧ بیآלּ کردنش واقعـاً برآم سختـﮧ..

 
تاریخ انتشار : یکشنبه 7 آبان 1391 | نظرات ()
 
   
یادمان باشد حرفی نزنیم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را یادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست